header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Dat gebeurde op het symposium ‘Verantwoord natuurbegraven van levensbelang voor gebruiker en natuur’ op 16 december in Baarn.


Natuurbegraafplaatsen zijn in opkomst in Nederland. Maar aan welke criteria moet een natuurbegraafplaats voldoen om zowel volwaardig natuurgebied als volwaardig begraafplaats te zijn? Die vraag wordt beantwoord in de Brana gedragscode . Tijdens het symposium zijn diverse aspecten en ontwikkelingen rondom deze gedragscode en natuurbegraven belicht.

Het symposium was een gezamenlijk initiatief van Nationaal Groenfonds en Brana. Ruim zestig vertegenwoordigers van rijk, provincie, gemeenten, belangenorganisaties en natuurbegraafplaatsen namen deel aan het symposium. Op de websites van Nationaal Groenfonds en Brana staat een uitvoerig verslag van het symposium.

Vertrouwen mag niet beschaamd worden
Brana-voorzitter Gé Peterink schetste de ‘moderne’ geschiedenis van natuurbegraven in Nederland en de actuele ontwikkelingen. Hij waarschuwde voor reputatieschade bij consument en samenleving als initiatiefnemers voor natuurbegraafplaatsen zich onzorgvuldig en onvoldoende voorbereiden. “De risico’s die elke beginnende sector bedreigen – veel afvallers na een enthousiaste start – kan deze branche zich niet veroorloven”, was zijn conclusie. Om die reden acht hij een gedragscode van groot belang.

Voor Peter Winnen, wiens echtgenote ligt begraven op natuurbegraafplaats Weverslo - heeft de gedragscode extra betekenis. Hij benadrukte het belang van ‘eeuwige’ grafrust’ en van de publieke toegankelijkheid van het terrein.

Alterra onderzoeker Wim de Haas benadrukte - in een reactie op de kritiek op twee Alterra rapporten uit 2009 en 2013 - het belang van het opstellen van natuurbeheersplannen voor natuurbegraafplaatsen en van het langdurig monitoren van de effecten van natuurbegraven of natuur in relatie tot de natuurbeleidsplannen.

Jac. Meter senior adviseur van het Nationaal Groenfonds bepleitte een faciliterende en regisserende rol voor de overheid (provincie en gemeente) aangezien er twee maatschappelijke doelen worden gediend: vergroting van begraafcapaciteit en het realiseren en beheren van natuur. Voor de particuliere ondernemer is een goed onderbouwd bedrijfsplan van groot belang omdat dit noodzakelijk is voor financiering. Het Nationaal Groenfonds kan onder voorwaarden participeren in de financiering in samenhang met andere financiers. Het Nationaal Groenfonds ziet Brana als een netwerk voor toetsing en bewaking van de (Natuur)kwaliteit en continuïteit van de aangesloten organisaties.

De naleving van de gedragscode
Brana-leden, worden door het Instituut Nederlandse Kwaliteit periodiek getoetst op de juiste naleving van de code. De code onderscheidt een harde toets op de juiste uitvoering van het concept en een spiegelende beoordeling op de organisatorische aspecten. Tot dat laatste behoren ook de suggesties voor verbetering van de organisatie. Dit deel is inhoudelijk en wordt door het INK alleen en vertrouwelijk gedeeld met de betreffende natuurbegraafplaats. Ruud Stassen directeur van het INK lichtte toe hoe de toetsingsprocedure verloopt.

Uitnodiging om Brana-lid te worden
Natuurbegraafplaatsen in voorbereiding kunnen zich aanmelden als aspirant lid. Na een positieve toets wordt de aspirant status omgezet in een volwaardig lidmaatschap. Ondertekenaars van de gedragscode garanderen integriteit, continuïteit en kwaliteit van beleid, evenals correcte naleving van de gedragsregels en een periodieke deelname aan de INK toetsing. Voor meer informatie

       

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
7917 GB Leeuwarden
Nederland 

058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief