Voorts is natuurlijk interessant om na te gaan waarover zoal vragen worden gesteld.
Middels het nummeren van het vorenstaande is alles goed in het archief terug te vinden.
Uit 2011 waren nog 17 klachten in behandeling, die alle in deze verslagperiode zijn afgehandeld.

De afhandeling van de genoemde 81 nieuwe meldingen plus de 17 klachten uit 2011, samen 98 stuks, was als volgt:
A. Toegewezen klachten 10
B. Klachten deels toe – afgewezen 2
C. Afgewezen klachten 7
D. In bindend advies neergelegde schikkingen 1
E. Klachten ingetrokken 4
F. Ombudsman niet bevoegd (Ondernemer niet aangesloten) 15
G. Ombudsman niet-ontvankelijk 8
H. Ingekomen vragen 28
I. Verzoek om herziening 2
J. Doorverwijzen naar Kifid 15
K. Nog in behandeling 6
Totaal 98

In de verslagperiode zijn 20 bindende adviezen uitgebracht (categorie a, b,c en d) deze betreffen zowel de klachtenprocedures die in 2011 zijn gestart en zijn afgerond in 2012, als de klachtenprocedures die geheel in 2012 zijn afgerond.
Dit is een stijging van 10 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Conclusies die uit de verslagperiode kunnen worden getrokken
1. Afhandelingtijd
De afhandelingtijd is de tijd tussen het moment van ontvangst van de klachtbrief door klager en het moment van afronden van de klacht.
De afhandelingtijd van alle 20 afgewerkte zaken bedraagt gemiddeld ongeveer 59 dagen (ongeveer 2 maanden per zaak).
De snelste afhandelingtijd is 1 dag, een vraag per e-mail en dezelfde dag antwoord per e-mail.
De langste afhandelingtijd heeft 5 maanden geduurd. Dit heeft te maken met het feit dat partijen niet binnen de eerst gestelde termijn reageren en of aangemaand moeten worden of zelf om een nader uitstel vragen.
De afhandelingtijd van de uitgebrachte bindende adviezen, na ontvangst van het dupliek is gemiddeld ongeveer 25 dagen.
2. Toegekende vergoedingen
In totaal zijn in de verslagperiode 12 klachten door de ombudsman geheel of gedeeltelijk toegewezen.
Hierbij zijn vergoedingen toegekend, variërend van € 0,- tot ongeveer € 2.450,--.

 

0-500

501-1000

1001-

2000

2001-

3000

Meer

Totaal

Jaar

3

6

2

1

0

12

2012

 

Toegekende vergoedingen in de loop der jaren

 

0-500

501-1000

1001-

2000

2001-

3000

Meer

Totaal

Jaar

3

6

2

1

-

12

2012

9

8

5

1

3

26

2011

9

6

3

-

1

19

2010

12

4

2

2

-

20

2009

9

2

3

2

-

16

2008

 

3. Aantal klachten per jaar
Het aantal binnengekomen klachten per jaar verschilt in de loop van de tijd. Op een aantal uitvaarten van ongeveer 135.516 per jaar (sterftecijfer 2011) is het aantal zaken (klachten en vragen), in 2012, van 81 normaal gezien het sterftecijfer in de afgelopen jaren.

pdfLees verder (pdf)

 

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief