Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Uitvaartnieuws Week 33
11 augustus t/m 17 augustus 2008

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

Ledenblad Relevant van NVVE juli 2008 Relevant, kwartaalblad van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde), nr. 3, juli 2008
Vaste rubrieken o.a.: Redactioneel, Columns, Kort, Brieven, In beeld, NVVE Nieuws en Diensten. In het blad verder een aantal artikelen waaronder:

Actief de toekomst in
Vier NVVE-werkgroepen storten zich de komende jaren op de belangen van "vergeten" groepen. Ze zuilen het debat aanjagen en aandringen op volle aandacht voor waardig sterven bij onder meer dementie, chronisch psychisch lijden en voltooid leven. Marleen Peters van de NWE over de belangrijkste ambities.
Van binnenuit: de nieuwe directeur
Petra de Jong (55) volgt op 15 september Rob Jonquière op. Als longarts kent ze de medische praktijk en zeker de moeizame relatie van de arts met het fenomeen 'eindigheid'. Ze is vol enthousiasme over de toekomstplannen van de NVVE.

De Telegraaf. 17 augustus 2008. Verzekering voor uitvaart populair bij motorrijders
Motorrijders en bezitters van oude auto's sluiten vaker een uitvaartverzekering af dan andere mensen. Blijk-baar calculeren ze het risico om vroeger te overlijden hoger in dan anderen. Dat blijkt uit een inventarisatie van verzekeraar Dela onder mensen die het afgelopen jaar een uitvaartverzekering afsloten. Het blijkt dat Nederlanders met een motor 6 procent vaker een uitvaartpolis hebben afgesloten dan mensen zonder motor. Automobilisten met een voertuig boven de 11 jaar hebben zelfs 17 procent vaker zo'n verzekering afgesloten. "Mensen sluiten zo'n verzekering vooral af bij levensveranderende gebeurtenissen als geboorte van kinderen en pensioen en dan vooral om te zorgen dat de nabestaanden goed achterblijven", vertelt Martin Kersbergen van Dela....

7 bronzen vazen afkomstig van begraafplaats? De Volkskrant. 15 augustus 2008. Begraafplaats nieuwe werk-terrein koperdief
Koperdieven verbreden hun werkterrein en worden meedogenlozer. Eerst hadden ze het vooral gemunt op koperen leidingen langs spoorlijnen. Toen dat in het nieuws kwam, met extra eveiligingsmaatregelen tot gevolg, zagen ze kerken als makkelijke prooi. Kerkklokken, -beelden en -kandelaren bleken ook lucratief te zijn op de metaalmarkt. En de laatste tijd slaan ze hun slag op begraafplaatsen ..... Volgens het politiekorps Limburg-Zuid zijn onlangs ook van een andere begraafplaats grafornamenten ontvreemd. Donder-dag meldde de eigenaar van een recyclingbedrijf in Heerlen dat bij hem zeven bronzen vazen waren aangeboden. De politie ver-moedt dat ze afkomstig zijn van een begraafplaats, maar weet nog niet welke..

Tubantia. 16 augustus 2008. Zelf muziek leveren bij de crematoria.
Voor de plechtigheden in de crematoria in Usselo en Almelo kunnen nabestaanden rechtstreeks de muziek aanleveren of aanvragen. Dat kan niet alleen door het muziekopdrachtformulier van de internetsite (www.crematoriatwente.nl) in te vullen maar ook door zelf muziek aan te leveren in een mp3-bestand.
Sinds april is er al bij ruim 200 plechtigheden gebruik gemaakt van deze service. Marcel de Lange, directeur van Crematoria Twente, wijst er op dat ook het meest bekende fragment van een in het repertoire van Crematoria Twente opgenomen muziekstuk via de site te beluisteren is. "De titels van de muzienummers worden in het archief bewaard. Nabestaden kunnen in lengte van jaren navraag doen over tijdens een plechtigheid gespeelde muziekstukken." Bovendien is kosteloos een plechtigheid via het internet te volgen...

2 meisjesgraf op r.k. begraafplaats Leeuwarden Leeuwarder Courant, 16 augustus 2008. Gebiologeerd door de grafsteen van twee zusjes
Ingmar Kooman: Een oude grafsteen op de R.K. begraafplaats in Leeuwarden trok de aandacht van de toevallige passerende Renske de Jong. Twee zusjes, overleden op dezelfde dag, vandaag 91 jaar geleden. Haar wandeling leidde tot een zoektocht naar het verhaal achter het graf...Oude kranten hielpen haar wel verder. De tragedie bleek nog groter dan ze zichzelf had voorgesteld. De meisjes verdronken in het Woudmansdiep. En met hen stierven die dag nog drie mensen.

De Gelderlander. 16 augustus 2008. Uitbreiding kerkhof Bonifatius
Het protestantse kerkhof bij de Bonifatiuskerk in Elden wordt uitgebreid. De huidige begraafplaats bij de kerk onder aan de dijk is te klein. Over anderhalf jaar is er geen ruimte meer voor nieuwe graven. Om dat te voorkomen gaat de Stichting Protestants Kerkhof Elden de begraafplaats vergroten. Daarvoor gebruikt de stichting 1.700 vierkante meter eigen land achter het kerkhof, dat tot nu toe verpacht werd. De gemeente heeft een vergunning verleend voor een wijziging van gebruik.....

De Stentor. 16 augustus 2008. Grafplaat begraafplaats Nunspeet vernield.
De politie is een onderzoek gestart naar de vernieling van een grafplaat op een begraafplaats aan de Eperweg in Nunspeet. Een vastgelijmde vaas werd bij het graf losgetrokken. De vaas is stuk en de grafplaat is vernield. Er is een stuk afge-broken en er zitten barsten in de plaat. De politie is een onderzoek gestart en wil graag in contact komen met getuigen en anderen die iets van de vernieling menen te weten via 0900-8844.

Elsevier. 15 augustus 2008. Ziekenhuis moet uitvaartbedrijf in de gaten houden
Als ziekenhuizen hun mortuarium door een parti-culier bedrijf laten beheren, moeten zij erop toezien dat nabestaanden niet op een onaangename manier benaderd worden door uitvaartondernemingen. Dit zei staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Ank Bijleveld (CDA) in antwoord op Kamervragen over het onethisch binnenhalen van opdrachten door uitvaartbedrijven.... Sommige ziekenhuizen laten hun mortuarium beheren door particulieren bedrijven. Dit scheelt het ziekenhuis tijd en geld. De bedrijven die het mortuarium beheren, krijgen zo de adres-gegevens van de nabestaanden. In sommige gevallen misbruiken ze deze gegevens om de nabestaanden op een 'onaangename en indringende manier' te benaderen, zodat zij meer opdrachten binnenhalen. Zo zou een beheerder de familie binnen een paar uur na overlijden al benaderen met een aanbieding voor een complete uitvaart....

Brabants dagblad. 15 augustus 2008. 150 jaar begraafplaats in beeld, muziek en in rondwandelingen
Petra Dircks: In mei 1858 gingen de poorten van de nieuwe begraafplaats op Orthen open en nu, 150 jaar later, worden ze speciaal opengesteld ter gelegenheid van anderhalve eeuw herdenking. Er zijn diverse activiteiten waaronder een tentoon-stelling, parkwandelingen en lunchconcert. De officiële herdenking is donderdagavond 28 augustus met onder meer toespraken van burgemeester Rombouts en een licht-, dans- en geluidper-formance. Dan ook zegent de bisschop een nieuw geplaatst Mariabeeld in. Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden....

De Gelderlander. 15 augustus 2008. Didam gaat graven ruimen
Hans Teunissen: De families Tinneveld en Dunsel-man hebben niets te vrezen. Net zo min als de oud-pastoors Otten, Reuvekamp, Tasset en Proost. Hun graven op de Didamse begraafplaats aan de Deken Reuvekamplaan blijven liggen. Ook het rijtje graven van de zusters van de congregatie St. Jozef Amersfoort worden tijdens de komende herinrichting van de begraafplaats ongemoeid gelaten, net zoals het familiegraf Von der Haar, dat een rijksmonument is...

AD. 15 augustus 2008. Bermmonument mag in Nieuwegein, mits het past bij regels
Angela Verleun: De gemeente Nieuwegein heeft vrijwel als enige in de provincie Utrecht een uitgebreid bermmonumentenbeleid. Nabestaanden van verkeersslachtoffers kunnen op de plek van het ongeluk een gedenkteken oprichten. Ze maken er gebruik van, is te zien op de Structuurbaan en de Vreeswijksestraatweg.Eerste voorwaarde is een melding vooraf. ,,Als beheerder van openbare ruimte moet de gemeente haar wegen vrij en veilig houden, en het plaatsen, bezoeken en aanzicht van een gedenkteken kan gevaar opleveren,’’ legt Fransje van Beek van de gemeente uit. Nieuwegein maakt onderscheid tussen twee soorten gedenktekens: het tijdelijke bermmonument met voornamelijk kaartjes en bloemen en een echte gedenktsteen van duurzaam materiaal. Dit twee type mag tot maximaal vijf jaar blijven staan, het eerste zes maanden.

AD. 13 augustus 2008. Toch derde begraafplaats bij Blokland
Geert Donker: De derde begraafplaats in Montfoort wordt aangelegd bij het kruispunt Blokland/Boven-kerkweg aan de westzijde van de Bovenkerkweg. Het college blijft, ook na uitgebreid onderzoek van twee andere locaties, van mening dat dit de beste plaats is voor een kerkhof. De raad zal op 22 september een beslissing nemen..... De plannen verdwenen een paar jaar in de la, maar recent bleek dat in 2010 de andere twee kerkhoven overvol zijn. Opnieuw kwam het college met het voorstel om de eigen grond bij Blokland als kerkhof in te richten....

Elsevier. 13 augustus. Brabander steelt 6 kilo koperen letters van graven
Een 24-jarige man wordt verdacht van het stelen van zes kilo aan koperen letters van graven op een Roosendaalse begraafplaats. Een medewerker van een ijzer- en metaalhandel kreeg de partij aange-boden en schakelde de politie in. Hij wist dat de begraaf-plaats aangifte had gedaan, meldt de Brabantse politie woensdag. De Roosendaler, die zijn slag sloeg op een begraafplaats aan de Bredaseweg in zijn woonplaats, heeft na zijn aanhouding woensdag bekend. De politie sluit meer arrestaties niet uit....

RK Nieuws. 13 augustus 2008. Kerkbestuur `Dongen zoekt nabestaanden vanwege opknapbeurt begraafplaats
Ton Huitink: De parochie van Dongen is op zoek naar nabestaanden van mensen die zijn begraven op de begraafplaats aan de Bolkensteeg. Het kerkhof moet gerenoveerd worden en het kerkbestuur wil daarvoor met zo veel mogelijk nabestaanden in contact komen.... Van de 1400 graven moeten er 350 geheel of gedeeltelijk worden verwijderd of opgeknapt. Het gaat daarbij overigens alleen om de graven zelf, de stoffelijke resten worden ongemoeid gelaten. "Met de oproep willen we mensen de kans geven het graf alsnog op te knappen of zelf te laten verwijderen", aldus Kooiman....

RK Nieuws. 11 augustus 2008. Historische vereniging herstelt Joodse begraafplaats
Theo Borgermans: De historische vereniging Hoogezand-Sappemeer heeft meegeholpen de joodse begraafplaats Kolham op te knappen. In het buurtschap Kolham bij Slochteren pleegde de historische vereniging onderhoud aan de begraaf-plaats. Leden van de vereniging hebben de letters op de matsewot gezwart en een aantal reparaties uitgevoerd. Op een aantal lange zomeravonden namen zij de penseel ter hand. Zelfs oud-burgemeester Mirjam Salet van Hoogezand-Sappemeer kwam een handje helpen en heeft een avond lang meegewerkt.

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage