Nieuwsbericht:

Laatste jaar fiscaal voordeel bij uitvaart, aftrek vaak vergeten

De kosten van een begrafenis of crematie kunnen dit jaar voor het laatst als buitengewone uitgave worden afgetrokken bij de belastingdienst. Bij een uitvaart denken nabestaanden er niet over na om deze kosten op te voeren. Hierdoor wordt er veel geld misgelopen bij de teruggave. Dat constateert uitvaartverzekeraar (zonder winstoogmerk) DELA. Bij een uitvaart, die gemiddeld al snel 6.500 euro kost, kan het gaan om zo'n 2.000 euro fiscaal voordeel. Door opnieuw de inkomstenbelasting in te dienen, kunnen de bijzondere uitgaven alsnog worden opgevoerd. Dit kan in de meeste gevallen met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar. Het fiscale voordeel is ook te behalen door een eenmalige koopsom af te sluiten. Doordat jaarlijks de polis wordt geindexeerd en de prijzen van een uitvaart harder stijgen dan de inflatie, is het voordeel nog groter. DELA ziet dat met name ouderen, die het geld vrij beschikbaar hebben, kiezen voor deze polis. Fiscale partners die na de uitvaart nog met terugwerkende kracht het belastingvoordeel willen behalen, kunnen na de definitieve aanslag alsnog bewaar maken. Let wel; fiscaal voordeel kan slechts eenmalig worden behaald, óf bij de begrafeniskosten, óf bij de koopsompolis.