Persbericht


Rijswijk, 17 november 2008

Van rouwkleding tot schedel van DamiEn Hirst

Lezing Ileen Montijn:
De deftige dood
In Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg, Eikelenburglaan 7 te Rijswijk, houdt historica en schrijfster Ileen Montijn op dinsdag 25 november van 20.00 tot 21.45 haar lezing ‘De deftige dood’. Montijn gaat in op het standsbesef dat honderd jaar geleden veel openlijker in de maatschappij aanwezig was dan nu. Ze neemt bezoekers mee op reis door de tijd en staat onder meer stil bij de invloed van mode op rouwkleding, het maken van dodenmaskers van geliefden en de vraag wat de diamanten schedel van Damien Hirst zegt over de moderne mens en de dood.
Huilen ongepast
Ileen Montijn: ‘In mijn werk houd ik mij bezig met wonen en smaak door de eeuwen heen, kunst, cultuur en aanverwante zaken. Standsbesef was vroeger veel duidelijker aanwezig in de maatschappij dan nu. Etiquetteboeken van toen laten zien dat er, voor wie zichzelf tot de hogere standen rekende, op alle terreinen van het leven regels waren waaraan men zich moest houden. Dat gold bijvoorbeeld voor wonen, kleding, maaltijden en sociale omgang. Ook in rouwgedrag drukten mensen hun stand en status uit. Zo waren tranen en ander vertoon van verdriet ongepast en bleven vrouwen en kinderen thuis als iemand ten grave werd gedragen.’

Reserveren
De toegang is gratis, reserveren - tijdens kantooruren - is gewenst, telefoonnummer 070 396 1967. Vanaf 19.30 uur worden belangstellenden met koffie en thee ontvangen. Halverwege de avond is er een pauze.

Over Ileen Montijn
Ileen Montijn is historica en schrijfster. Dit jaar verscheen bij uitgeverij Thomas Rap de achtste druk van haar boek Leven op stand 1890 – 1940, over het dagelijks leven van de Nederlandse bovenlaag. Ook publiceerde zij onder meer een biografie van architect P.J.H. Cuypers, Schoonheid als hartstocht. Pierre Cuypers 1827-1921 (Uitg. Inmerc, 2007) en Tussen stro en veren. Het bed in het Nederlandse interieur (Uitg. Inmerc, 2006). Ileen Montijn schreef lange tijd columns op de Achterpagina van NRC Handelsblad, en publiceert in verschillende tijdschriften zoals Kunstschrift en het Rijksmuseumtijdschrift Oog.