Oproep voor medewerking onderzoek Rijks Universiteit Utrecht

“Ik had je nog zo veel willen vragen…”

Het lijkt de natuurlijke gang van zaken om onze ouders te verliezen wanneer we zelf volwassen zijn. De realiteit leert echter dat je ook op jonge leeftijd geconfronteerd kan worden met een dergelijk verlies. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis die nog tientallen jaren haar sporen kan nalaten.

Met dit onderzoek willen wij graag de lange termijn effecten van het verlies van een ouder tijdens de adolescentie (tussen 10 en 20 jaar) in kaart brengen. Hiervoor verzoeken wij u onze vragenlijst in te vullen, waarbij uw gegevens anoniem worden verwerkt.

Deze kunt u invullen wanneer u minimaal 18 jaar bent en tussen uw 10e-20e jaar een ouder heeft verloren. Wanneer uw beide ouders nog in leven zijn, kunt u (als controlegroep) ook meedoen aan dit onderzoek.

Wilt u meewerken aan ons onderzoek, dan kunt u klikken op de volgende link: http://uurespondents.netq.nl/nq.cfm?q=f25d8fe5-219b-fb46-81c1-12a328f787e9


Het invullen zal ongeveer 15-20 minuten in beslag nemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
 
Wilma Kraan en Niels Kool