Persbericht


Gedenkmozaik

Gedenkmozaiek laat nabestaanden zelf meewerken aan grafmonument

Rotterdam – Gedenkmozaiek maakt unieke kleurrijke grafmonumenten. Mensen die een dierbare verloren hebben kunnen hier terecht voor een grafsteen van mozaïek helemaal naar wens gemaakt. Of het nu een liggende steen is met zon, zee en strand, een staande steen met sterrenhemel of een urn à la Gaudi, alles is mogelijk. Het unieke van gedenkmozaiek zit hem vooral in het gegeven dat de nabestaanden zelf mee kunnen helpen bij het maken van het grafmonument, zij kunnen letterlijk hun steentje bijdragen.

Kunstenares Sabina Groeneweg voorziet met haar “gedenkmozaieken” niet alleen in de behoefte om de grafsteen een persoonlijke afspiegeling te laten zijn van de overledene, zij biedt de nabestaanden ook de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij de totstandkoming van het grafmonument, van ontwerp tot plaatsing. De praktijk leert dat dit meewerken vaak een positieve uitwerking heeft op het rouwproces.

Uit recentelijk onderzoek van TNS NIPO kwam naar voren dat veel Nederlanders ontevreden zijn over de kwaliteit van de uitvaart, het zou vooral schorten aan  persoonlijkheid en creativiteit. Een kwart van de mensen wilt graag zelf invloed uitoefenen. “De mensen die bij mij komen willen heel graag een grafmonument dat past bij hun dierbare overledene.
Het huidig aanbod in grafmonumenten wordt vaak als te standaard, kil of onpersoonlijk ervaren als monument voor hun kind, moeder of vader. Ieder mens is uniek, waarom de grafsteen dan ook niet? Vaak willen de nabestaanden graag zelf iets maken voor op het graf, maar lopen ze tegen de regelgeving aan of weten niet goed welke materialen ze moeten gebruiken”, licht Sabina Groeneweg toe.

Na een uitgebreid kennismakingsgesprek in het atelier worden vervolgens een aantal ontwerpen gemaakt. De familie kan aangeven of ze mee willen helpen bij het maken van het grafmonument, hierbij kan desgewenst professionele begeleiding voor rouwverwerking aanwezig zijn.

Gedenkmozaiek website:
http://www.gedenkmozaiek.nl